Pomoč

Iskalnik po SSSG omogoča uporabnikom različne načine iskanja po seznamu predmetnih oznak Spletnega splošnega slovenskega geslovnika.

Iskanje je razdeljeno na iskanje po predmetnih oznakah in/ali iskanje po vrstilcih UDK. Iščemo lahko znotraj izbrane vrste predmetne oznake.

V iskalno okence vpišemo iskalno zahtevo in z gumbom »Išči« ali ukazom »Enter« poženemo iskanje. Iščemo lahko po predmetnih oznakah ali vrstilcu UDK. Iskanje se vrši tudi po navedenih primerih in napotitvah. Izbiramo lahko med iskanjem po poljubnem nizu znakov, po začetnem nizu znakov ali po natančnem iskanju. Privzeta vrednost je »Poljubni niz znakov« in nam omogoča iskanje po kateremkoli delu podatka.

Za vsako posamezno iskalno okno določimo po katerem nizu znakov želimo iskati. Lahko določimo tudi kombinacijo, in sicer da želimo predmetno oznako iskati po začetnem nizu znakov in po vrstilcu UDK po poljubnem nizu znakov (tako bomo našli rezultate, ki se nahaja v katerem koli delu vrstilca UDK s katerim je opisana predmetna oznaka).

  • Začetni niz znakov – omogoča uporabniku oblikovanje poizvedb, ki vsebujejo enega ali več znakov, brez dodanih okrajšav. Iskalnik od leve proti desni primerja identičnost znakov iz poizvedbe z začetnimi znaki posameznih predmetnih oznak v bazi podatkov in izpiše predmetne oznake, ki imajo enake začetne znake, kot uporabnikova poizvedba.
  • Poljubni niz znakov – uporabnikova poizvedba lahko vsebuje poljuben niz znakov, brez dodanih okrajšav. Iskalnik primerja niz znakov iz poizvedbe s predmetnimi oznakami v bazi podatkov in izpiše seznam tistih predmetnih oznak, ki vsebujejo identičen niz znakov, bodisi na začetku, v sredini ali na koncu izraza.
  • Natančno iskanje – iskalnik poišče in izpiše samo tiste predmetne oznake, ki so popolnoma identične uporabnikovi poizvedbi.
  • Iskanje po UDK vrstilcu – omogoča uporabniku iskanje predmetnih oznak po UDK vrstilcih. Tako lahko poiščemo vse predmetne oznake, ki jih SSSG vsebuje iz določenega strokovnega področja. Postopek je sledeč: v polje izraz vpišite UDK vrstilec, npr. 02, in dobili boste vse predmetne oznake s področja Bibliotekarstva.