Obvestila

07. 6. 2021

Spletni splošni slovenski geslovnik (SSSG 2021)

prenovljena in dopolnjena izdaja

 

Izšel je prenovljeni Spletni splošni slovenski geslovnik - SSSG. Vsebuje številne nove vsebine, skupaj že več kot 25.400 sprejetih predmetnih oznak (točk dostopa). Seznam obsega 13.166 tematskih predmetnih točk dostopa, od tega 1.200 tematskih predmetnih določil. SSSG vsebuje 11.775 osebnih imen, 339 rodbinskih imen, 168 oblikovnih predmetnih oznak kot normativnih točk dostopa. Predmetnim točkam dostopa smo dodelili približno 20.000 pripadajočih vrstilcev univerzalne decimalne klasifikacije - UDK.

Uporabniški vmesnik SSSG je vizualno posodobljen in funkcionalno izboljšan. Omogoča enostavnejše, ločeno iskanje po predmetnih oznakah (tematskih, oblikovnih, rodbinskih in osebnih imenih) ter UDK vrstilcih. Prenovljeni vmesnik ima dodan tudi seznam izpisa predmetnih oznak po UDK vrstilcih, ki omogoča prikaz sprejetih predmetnih oznak iz širše vsebinske skupine UDK. Novost vmesnika je tudi rubrika »Obvestila«, kjer bomo uredniki obveščali uporabnike o spremembah in novih pridobitvah SSSG. Največja vsebinska pridobitev nove izdaje SSSG je več tisoč novih kazalk in vodilk (širših, ožjih in sorodnih pojmov). Ob tem smo ustvarili še več odnosov, tematskih povezav, tako da smo k že obstoječim 2.500 kazalkam dodali še nove kazalke in odnose. Vse druge značilnosti prejšnje izdaje SSSG se ohranjajo, a v bolj pregledni in posodobljeni obliki.

Nadgradnjo smo začeli leta 2019, zaradi potrebe po vizualno sodobnejši spletni platformi, prilagojeni podobi spletišča NUK ter potrebi po prenovi strukture in funkcionalnosti geslovnika. Odločili smo se za obširnejšo prenovo SSSG. Pripravili smo uredniški vmesnik, ki je namenjen urednikom in omogoča vsebinsko in administrativno delo pri urejanju SSSG ter spletni vmesnik za uporabnike, ki predstavlja vstopno točko za uporabnike SSSG.

Skupaj z navodili za vsebinsko obdelavo monografij, ki so objavljene na spletni strani geslovnika,  SSSG omogoča enotno vsebinsko obdelavo knjižničnega gradiva. Vabimo vas k uporabi prenovljenega SSSG, obenem pa bomo veseli vaših predlogov za sprejetje novih predmetnih oznak ter opažanj ali predlogov za izboljšanje geslovnika. Predloge novih predmetnih oznak oddate tako, da izpolnite obrazec v rubriki »Predlog nove PO«. Pripombe in predloge pa dobrodošli pošljete tudi na e-naslov: sssg@nuk.uni-lj.si.

SSSG najdemo na spletni strani Narodne in univerzitetne knjižnice pod rubriko INFORMACIJE ZA … / Nacionalni bibliografski center / SSSG. Ali neposredno na naslovu: https://sssg.nuk.uni-lj.si/.

SSSG je živ organizem, zato bo v prihodnje deležen še veliko dopolnjevanj in popravkov.

Uspešno delo!

Urednik SSSG

Aljoša Pelhan

07. 6. 2021

Junija se vidimo v živo na spletu.